مشاهده مطالب : فلسطین

عکس و فیلم از سرزمین زیتون؛ کشور موشک‌های آوازه خوان و ترکش‌های مجنون کم نیست. هربار سوت بمبی شنیده، ساعت…