مشاهده مطالب : سال ۲۰۲۳

با پایان یافتن سال ۲۰۲۳، نگاهی به مهم‌ترین وقایع این سال در جهان می‌اندازیم. بحران کرونا کم شد؛ گروه واگنر…