مشاهده مطالب : سازمان هدفمندی یارانه‌ها

بنابر اظهارات مسؤولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها مرحله دوم حذف یارانه دهک ۱۰ در دی ماه انجام شده است. به گزارش…