مشاهده مطالب : سازمان سیا

«ویلیام برنز»، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در یادداشتی نوشته آمریکا دیگر در رقابت‌های راهبردی دنیا حائز «برتری بلامنازع»…