مشاهده مطالب : ساخت مسکن

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از انجام مطالعات و شناسایی نقاط مناسب برای شهرک‌سازی در «خوارزمی» پاکدشت، «اعتمادیه» پرند…