مشاهده مطالب : زهرمار

پژوهشگران برزیلی یک منبع غیرمعمول برای ساخت دارو‌های تنظیم فشار خون پیدا کرده‌اند. آن‌ها دریافته‌اند که زهر مار افعی رخ‌چاله‌دار…