مشاهده مطالب : زنان سرپرست خانوار

به گزارش گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس،امروز در راستای برگزاری رزمایش جهادی ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع محور محلات کم…