مشاهده مطالب : زمین لرزه تهران

آدرس‌های وقوع ۱۳۴زمین‌لرزه ریز و درشت در پهنه ۷۵۰۰کیلومتر مربعی به مرکزیت کلان‌شهر تهران طی ۱۸سال گذشته، روی یک نقشه…