مشاهده مطالب : زلزله ژاپن

این در حالی است که جستجو‌ها برای یافتن بازماندگان زیر آوار ساختمان‌های فروریخته همچنان ادامه دارد. به گزارش ایسنا،چندین جاده…