مشاهده مطالب : زلزله بم،شهر بم،ارگ بم

زمین‌لرزه شهر بَم با شدت ۹ مرکالی ( ۶/۶ ریشتر، ساعت ۵:۲۶ بامداد روز جمعه ۵ دی ۱۳۸۲)، ۸۰-۷۰ درصد…