مشاهده مطالب : کشتار مرغ

[ad_1] بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه دی امسال، وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور…