مشاهده مطالب : کاشت یک میلیارد درخت

[ad_1] محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم درختکاری با بیان اینکه اولویت نخست ما حفاظت از منابع طبیعی،…