مشاهده مطالب : نجوم و فضا

اتفاق عجیبی برای این کهکشان افتاده‌ است، اما چه؟ گاز و غبار قرمز درخشان درحال خروج از مرکز کهکشان سیگار…

فقط کسانی که در مسیر باریک سایه ماه بودند در 8 آوریل شاهد خورشیدگرفتگی کامل بودند. بیشتر آمریکای شمالی شاهد…