مشاهده مطالب : منابع آبی

[ad_1] مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: مدیریت ناکارآمد منابع آبی مشترک می‌تواند منجر به بی‌ثباتی سیاسی، افزایش آسیب‌پذیری بخش‌های…