مشاهده مطالب : فرهنگی هنری

پیگیری‌های خبرنگاران حاکی از آن است عوامل سریال «سلمان فارسی» فاز ایران باستان را ادامه می‌دهند. به گزارش فارس، در…