مشاهده مطالب : شبکه سراسری برق

[ad_1] مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه مشکلی در تامین برق کشور وجود ندارد، تصریح کرد: شبکه…