مشاهده مطالب : تکنولوژی

طبق داده‌های کاوشگر فضایی بپی کلمبو، انبوهی از گاز‌ها از جمله کربن و اکسیژن از اتمسفر سیاره زهره نشت می‌کنند.…

متا به‌دلیل حکم قضایی ترکیه، به‌زودی اپلیکیشن تردز را موقتاً در این کشور تعطیل خواهد کرد. به گزارش ایسنا، متا…