مشاهده مطالب : تولید تیلاپیا

[ad_1] آرش نبی زاده، مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: بنابر آخرین آمار ۶۰۰ تن فیله تیلاپیا وارد شده و…