مشاهده مطالب : اجتماعی

سرهنگ کیانوش نظری سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در روز بیست و نهم بهمن ماه تیم عملیاتی کلانتری ۱۵۲…