"قوه‌ی مجریه" و "وزارت کار" حق کارگران را بیش از پیش پایمال می‌کنند

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب "قوه‌ی مجریه" و "وزارت کار" حق کارگران را بیش از پیش پایمال می‌کنند مشاهده می کنید
عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: همچنان منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار هستیم؛متأسفانه وزارت کار بحث دستمزد به این مهمی را در حد دو مکاتبه رها کرده است .
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting