بهداشت جهانی: آمریکای جنوبی به کانون جدید ویروس کرونا تبدیل شده است

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب بهداشت جهانی: آمریکای جنوبی به کانون جدید ویروس کرونا تبدیل شده است مشاهده می کنید
وزارت بهداشت جهانی با تاکید بر اینکه آمریکای جنوبی به کانون جدید ویروس کرونا تبدیل شده است، گفت که اوضاع کرونایی برزیل بدتر از سایر کشورهای آمریکای جنوبی است.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting