ایران همچنان تهدید بزرگ برای آمریکا در عراق است

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب ایران همچنان تهدید بزرگ برای آمریکا در عراق است مشاهده می کنید
معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور دور مدعی شد که تهدید گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق برای نیرو‌های آمریکایی همچنان بزرگ است.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting