تولد سه دریاچه جدید در فلات مرکزی ایران

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب تولد سه دریاچه جدید در فلات مرکزی ایران مشاهده می کنید
وقوع بارش‌های ابتدای سال ۹۹ منحر به ایجاد سه دریاچه وسیع در فلات مرکزی ایران شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting