پنتاگون 540 نظامی دیگر را به مرز مکزیک اعزام می‌کند

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب پنتاگون 540 نظامی دیگر را به مرز مکزیک اعزام می‌کند مشاهده می کنید
مقام‌های ارشد ارتش اعلام کردند که دولت ترامپ قصد دارد 540 نظامی دیگر را به مرز جنوبی اعزام کند.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting