شهردار بیرجند: شهربازی‌های بیرجند تعطیل شد

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب شهردار بیرجند: شهربازی‌های بیرجند تعطیل شد مشاهده می کنید
شهردار بیرجند از تعطیلی تمامی شهربازی ها،جگرکی، اغذیه مواد غذایی که در بوستانهای بیرجند واقع اند از روز گذشته تا 15 فروردین تعطیل است خبر داد
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting