دارویی که کرونا را تشدید می‌کند

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب دارویی که کرونا را تشدید می‌کند مشاهده می کنید
متخصص عفونی و عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: تجویز داروهای کورتن و پردنیزولون برای درمان عفونت های حاد ویروسی از جمله کرونا نه تنها هیچ اثری ندارد بلکه سبب تکثیر ویروس شده و ممنوع است.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting