ماجرای بارش بادمجان از آسمان چیست؟

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب ماجرای بارش بادمجان از آسمان چیست؟ مشاهده می کنید
فیلم کوتاه بارش بادمجان از آسمان امروز در فضای مجازی سروصدا به پا کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting