برق در برخی مناطق سمنان قطع می‌شود

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب برق در برخی مناطق سمنان قطع می‌شود مشاهده می کنید
برق در برخی مناطق سمنان هشتم اسفندماه قطع می‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting