سپاهان بدون هیچ بازیکن خارجی‌ یک نیمه مقابل السد لرزید

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب سپاهان بدون هیچ بازیکن خارجی‌ یک نیمه مقابل السد لرزید مشاهده می کنید
سپاهان بدون خارجی های تاثیرگذارش در نیمه اول سه بار تا آستانه گل خوردن حتمی پیش رفت اما با درخشش نیازمند دروتازه اش بسته مانده است. یک فرصت طلایی و استثنایی هم محبی از دست داد.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting