با سندروم «شوهر بازنشسته» چه کنیم؟!

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب با سندروم «شوهر بازنشسته» چه کنیم؟! مشاهده می کنید

مردان با بازنشستگی، تمام‌وقت در خانه هستند و این درحالی است که همسرشان چه در خانه و چه در بیرون از خانه پرمشغله است. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting