تصمیم کنفرانس برلین درمورد حل بحران لیبی

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب تصمیم کنفرانس برلین درمورد حل بحران لیبی مشاهده می کنید
صدر اعظم آلمان از توافق شرکت کنندگان در کنفرانس برلین بر سر طرح جامع حل بحران لیبی خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting