زمانی که بنی‌اسرائیل به قائم بشارت داده شدند

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب زمانی که بنی‌اسرائیل به قائم بشارت داده شدند مشاهده می کنید
حجت‌الاسلام عابدینی می‌گوید بنی‌اسرائیل عالمانی داشتند که در صحراها با آنها قرار می‌گذاشتند. زمانی که ناامیدی بر آنها غلبه می‌یافت، سراغ عالمان خویش می‌رفتند.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting