وزیر خاتمی: به روحانی اجازه تاثیرگذاری نمی‌دهند

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب وزیر خاتمی: به روحانی اجازه تاثیرگذاری نمی‌دهند مشاهده می کنید

احمد خرم گفت: مردم در یک سختی مفرط زندگی و معیشتی قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی چطور می‌توان از مردم توقع داشت در انتخابات حاضر به رأی دادن شوند؟
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting