منیژه حکمت: بخشودن مالیات هنرمندان در این شرایط نهایت بدسلیقگی است

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب منیژه حکمت: بخشودن مالیات هنرمندان در این شرایط نهایت بدسلیقگی است مشاهده می کنید
منیژه حکمت، کارگردان سینما گفت: آقاى نوبخت همه ما شرایط سختى را میگذرانیم آن را با این تصمیم هاى ناپخته دشوارتر نکنید مثل همه ممالک دنیا مالیاتتان را درست بگیرید و با تدبیر به کار زنید البته اگر هنوز تدبیرى باقى مانده باشد.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting