فعالیت‌های شهید احمدی روشن در بسیج چه بود؟

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب فعالیت‌های شهید احمدی روشن در بسیج چه بود؟ مشاهده می کنید
حلقه اصلی دوستان شهید احمدی روشن بچه‌های بسیجی بودند. در بسیج بچه‌ها اعتقاد داشتند؛ ابتدا باید یک خودسازی در بسیج شکل بگیرد و بعد دنبال جذب دیگران بروند.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting