تولید نفت در منطقه مورد مناقشه میان عربستان و کویت از سر گرفته می‌شود

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب تولید نفت در منطقه مورد مناقشه میان عربستان و کویت از سر گرفته می‌شود مشاهده می کنید
روزنامه القبس کویت امروز (یکشنبه) نوشت، تولید نفت در منطقه مورد مناقشه “الوفره” میان عربستان و کویت از ماه دسامبر از سر گرفته می‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting