۷۵درصدِ جنگل‌ها به بخش خصوصی واگذار شده

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب ۷۵درصدِ جنگل‌ها به بخش خصوصی واگذار شده مشاهده می کنید

البرز استاد جنگل‌داری و جنگل‌شناسی دانشگاه تهران وضعیت کنونی جنگل‌های کشور را وخیم دانست و گفت: در ایران باستان ۳۰ میلیون هکتار جنگل وجود داشته، اما اکنون مساحت جنگل‌های کشور به ۱۰ میلیون هکتار رسیده است.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting