افزایش دستمزد کارگران بی فایده است

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب افزایش دستمزد کارگران بی فایده است مشاهده می کنید

یک کارشناس حوزه کار معتقد است تا زمانی که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نکند و هزینه‌های بهداشت و درمان، مسکن و اجاره‌بهای آنها کاهش نیابد، افزایش دستمزد کمکی به معیشت کارگران نخواهد کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting