هراتیان عضو کمیته صدور معافیت درمانی (TUE) آسیا شد

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب هراتیان عضو کمیته صدور معافیت درمانی (TUE) آسیا شد مشاهده می کنید
دکتر زهره هراتیان طی حکمی از سوی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا به عضویت کمیته صدور معافیت TUE آسیا درآمد.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting