لرستان 32 نشان ملی در زمینه صنایع دستی دارد؛ فعالیت 52 رشته صنایع دستی در استان

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب لرستان 32 نشان ملی در زمینه صنایع دستی دارد؛ فعالیت 52 رشته صنایع دستی در استان مشاهده می کنید
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به فعالیت 52 رشته صنایع دستی در استان گفت: لرستان 32 نشان ملی در زمینه صنایع دستی دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting