اعضای ناظر مجلس در شورای عالی معادن و کمیسیون ماده 10 احزاب مشخص شدند

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی معادن و کمیسیون ماده 10 احزاب مشخص شدند مشاهده می کنید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن را برگزیدند.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting