شماره ۹۰ تراکتور به فردوسی‌پور رسید

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب شماره ۹۰ تراکتور به فردوسی‌پور رسید مشاهده می کنید

بازیکنان تراکتور پیراهن شماره 90 این تیم را به عادل فردوسی‌پور هدیه کردند.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting