العالم از شنیده شدن صدای انفجارها در جنوب عربستان خبر داد

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب العالم از شنیده شدن صدای انفجارها در جنوب عربستان خبر داد مشاهده می کنید
خبرنگار العالم از شنیده شدن صدای انفجارها در خمیس مشیط و جیزان در جنوب عربستان سعودی خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting