روحانی:اگر کارمندی ماسک نزد غیبت می خورد

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب روحانی:اگر کارمندی ماسک نزد غیبت می خورد مشاهده می کنید
رئیس جمهور گفت: از روز اول در بازگشایی مراکز تعطیل شده به خاطر ویروس کرونا با مردم قرار گذاشتیم گشایش ها به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی است.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting