داروی جدیدی برای کاهش آسیب‌های ناشی از سکته

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب داروی جدیدی برای کاهش آسیب‌های ناشی از سکته مشاهده می کنید
پژوهشگران آمریکایی، نوعی داروی جدید را مورد بررسی قرار داده‌اند که شاید بتواند آسیب‌های ناشی از سکته را کاهش دهد.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting