راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در اتاق بازرگانی تهران از فردا

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در اتاق بازرگانی تهران از فردا مشاهده می کنید
با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی تهران و سایر نهادها و سازمان‌های دولتی دخیل، «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار» از دهم خرداد ماه 99 در اتاق تهران به طور رسمی راه‌اندازی می‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting