اعلام نتیجه چهارمین تست کرونای تیم ریوآوه

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب اعلام نتیجه چهارمین تست کرونای تیم ریوآوه مشاهده می کنید
نتیجه چهارمین تست کرونای اعضای تیم فوتبال ریوآوه پرتغال از جمله مهدی طارمی مشخص شد.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting