دارایی واقعی سهام عدالت خود را ببینید

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب دارایی واقعی سهام عدالت خود را ببینید مشاهده می کنید
سامانه استعلام و آزادسازی سهام عدالت از امروز راه اندازی شد.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting