Portfolio

کلاس های آموزشی آنلاین

کلاس های آموزشی آنلاین

یکی از کاربردهای وب کنفرانس، آموزش از راه دور می‌باشد. وب کنفرانس ارتباط بین استاتید و دانشجویان را در هر نقطه‌ای که باشند مقدور می‌سازد.

Date

02 بهمن 1393

Categories

خدمات Adobe connect